vrijdag 26 augustus 2022

Ter Apel: onze collectieve schaamte

Het gaat in Nederland van kwaad tot erger. Twee jaar geleden schreef ik over kamp Moria op Lesbos, dat een rol speelt in mijn boek De Batavier: 

 https://tedpoletboeken.blogspot.com/2020/09/moria-een-schaamteloze-vertoning.html

Intussen hebben we kamp Moria hier binnen onze eigen grenzen: Ter Apel. Een symptoom van een falende overheid, die jarenlang het asielsysteem heeft uitgekleed tot op het bot, en nu niet meer kan dealen met een normale toevloed aan vluchtelingen. Het gebrek aan huisvesting van doorstromende statushouders, de complete ineenstorting van het COA, de onwil van plaatselijke bestuurders om asielzoekers een menswaardig onderkomen te bieden, getetter van plaatselijke bestuurders waardoor tenten worden afgebroken, de bevolking die te hoop loopt om een AZC in haar achtertuin te blokkeren, alles heeft bijgedragen aan ons eigen kamp Moria, waar Artsen zonder Grenzen eerste hulp moet bieden omdat de Staat weigert haar zorgplicht en internationale vluchtelingenverdragen serieus te nemen.


Bron: NOS

Het wanbeleid van de kabinetten-Rutte heeft geleid tot het uitkleden van het COA, dat opeens niet meer in staat lijkt om een normale instroom van vluchtelingen het hoofd te bieden. Achtereenvolgende VVD-staatssecretarissen hebben onvermoeibaar de opvang uitgekleed. Harbers, Broekers-Knol, Van der Burg, allen exponenten van dezelfde harteloze xenofobe VVD-ideologie. Ziekte en dood regeren in Ter Apel - vorige week stierf een kind van 3 maanden - mensen lijden aan schurft en andere infecties en MSF heeft enkelen naar het ziekenhuis gestuurd, die er te slecht aan toe waren. Het kabinet heeft wekenlang de schouders opgehaald over de schandelijke situatie totdat Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis ingrepen en Vluchtelingenwerk dreigde met de gang naar de rechter.


Pas een bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd leidde op 26 augustus tot de eerste evacuaties naar tijdelijke opvangplekken. Alsof de verantwoordelijke autoriteiten nog niet wisten wat daar aan de hand was.


We zijn ingevolge vluchtelingenverdragen verplicht om mensen op te vangen. En denk maar niet dat de stroom zal opdrogen doordat we een (Rutte) ‘fatsoenlijke’ instroombeperking gaan instellen. Die bestaat uit... u hebt het al gelezen... een rem op gezinshereniging, in weerwil van internationale verdragen. Schandelijk om ouders te verbieden hun kinderen terug te zien, of kinderen om hun ouders terug te zien. Hoeveel schade dat gaat aanrichten zullen we zien, als over een paar jaar de parlementaire enquête komt. We halen onze schouders op, want het kan niet anders. Kan niet ligt op ‘t kerkhof, wil niet ligt ernaast, zei mijn oma altijd.


Vluchtelingen worden door dictatoriale regimes - Loekasjenko, Poetin, de Taliban, Assad, de ayatollahs - gebruikt als politiek drukmiddel, om het westen te destabiliseren, zoals afgelopen winter aan de Poolse grens. Het terugsturen van de overlastgevende ‘veiligelanders’ wordt gefrustreerd door de landen van herkomst die er geen boodschap aan hebben. 

 

Bron: NOS

Zal ik u uit de droom helpen over asielzoekers? Wij hebben in onze directe omgeving viermaal huisvesting van honderden asielzoekers gehad, waaronder recentelijk Oekraïners, die overigens een voorkeursbehandeling krijgen en niet de hel van Ter Apel hoeven meemaken. 

 

Wij hebben nooit enig probleem met die mensen gehad. In 2016 waren hier Syriërs gehuisvest. Wat zagen we? Een Syrische man gaf in het park een dozijn Syrische kindertjes een gymnastiekles. Die hadden de grootste lol. Maar toen er onlangs sprake was van het inrichten van een leegstaand gebouw een stukje verderop als huisvesting voor statushouders, werd er in het plaatselijke krantje gezeurd door welgestelden in de yuppenwijk daarnaast, die bang waren dat al die vreemdelingen door hun wijk zouden gaan lopen om naar de supermarkt te gaan. Zozeer is de xenofobie aangewakkerd in dit land, door onverantwoordelijke politici.


Zal ik u wat zeggen? Ik schaam mij dood.

zaterdag 20 augustus 2022

Geween en tandengeknars in Den Haag

Het is paniek in Den Haag. Het geween en tandengeknars in de Ministerraad is niet van de lucht nadat Hoekstra (CDA) het stikstofbeleid (de mantra van D66) op scherp heeft gezet. Het zoveelste signaal dat de wal bezig is het schip te keren. Vluchtelingen slapen in de open lucht (de erfenis van Broekers-Knol, VVD en Harbers, VVD), het is vreselijk moeilijk om verlichting te brengen in de armoedegolf (de verder onzichtbare Sigrid Kaag, D66) en boeren zien hun dure investeringen (geleend van de Rabobank) verdampen door het 'handige' stikstofkaartje van Van der Wal (VVD). Inmiddels hangen overal de vlaggen ondersteboven. En maar huilen dat er een halve opstand dreigt.

 

bron: ANP

De Grote Ontbinder


Gisteren (vrijdag 19 augustus) stond op pagina 19 van NRC Opinie een opmerkelijke column van Hassnae Bouazza over Rutte, de Grote Ontbinder, met als tussenkop: Wanneer Rutte verandering belooft, weet je zeker dat er niks gaat veranderen. Het was mij uit het hart gegrepen.


Al eerder heb ik de Haagse hoofdpijndossiers aangeroerd in deze blog, want ik word er als gewoon burger een beetje moedeloos van. Mevrouw Bouazza legt de vinger precies op de zere plek: de Haagse harteloosheid en de onmacht (of misschien wel onwil) van de opeenvolgende kabinetten-Rutte, om grove misstanden bij de overheid op te lossen en de verbinding te zoeken met de samenleving. De rode draad in het beleid van de firma Rutte & Co is dat sociaal zwakkeren altijd de dupe zijn. Aldus Hassnae Bouazza.


Het Verwaarlooskabinet


De mate van verharding in de samenleving heeft inmiddels verbijsterende proporties aangenomen, evenals het schouderophalen van de Haagse politiek. Bouazza noemt Rutte de Grote Ontbinder, ik zou daaraan willen toevoegen dat we onder de bezielende leiding van Mark alleen maar verwaarlooskabinetten hebben gehad, die meesurften op de economische getijgolf en intussen het land hebben verwaarloosd. Pleisters plakken en op je handen zitten. Totdat de wal het schip keert en er opeens keihard op de rem wordt getrapt (de stikstofaffaire). Leefbaarheid en welzijn zijn al jaren geleden bij het grofvuil gezet. Dat is de werkelijke erfenis van Mark Rutte. Misschien wordt hij nog wel eens Minister van Staat voor deze verdienste.

 

http://www.tomjanssen.net/

Draaideurpolitici


Des te opmerkelijker is dat op de tegenoverliggende pagina van dezelfde editie van NRC (pagina 18) een hoogleraar staatsrecht uit Nijmegen (Paul Bovend’Eert) betoogt dat we het parlement niet in detail moeten laten meebeslissen in crisissituaties. Onder welke steen komt die prof vandaan? Volgens mij heb je deskundige leiding nodig voor weloverwogen besluiten tijdens een crisis. En laten we dat alsjeblieft niet toevertrouwen aan het stel draaideurpolitici (goed gevonden, mevrouw Bouazza!) dat in Den Haag de dienst uit maakt.

 

draaideurpoliticus

Hoe dat afloopt zagen we de afgelopen twee jaar, toen de onkunde (of verwarring?) van het kabinet leidde tot een de facto leiden van het land door een medisch adviescollege dat volledig de vrije hand kreeg en vervolgens  de samenleving over de blommen heeft gejaagd. Rutte & De Jonge waren alleen spreekbuis voor het RIVM. De aangekondigde nieuwe gezondheidswet van Kuipers (de beddenmanager, weet u nog?) vervult mij met afgrijzen. Moet je die lui nu vertrouwen in een crisis?


Incompetente leiders moet je juist aan de ketting leggen als ze in een crisis wild om zich heen slaan en het daarna categorisch vertikken om rekenschap af te leggen (de WOB-misère). Juist daarvoor hebben we een parlement. Als dat tenminste zijn werk doet, want daar kunnen we ook nog wel een riedeltje over kwijt. Ja, een parlement werkt vertragend in een crisis. Maar beter bezinning en overweging dan paniekvoetbal.


Verbinders en staatslieden gezocht


Kijkend naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren kan ik alleen maar concuderen dat het huidige sociaal-economische systeem tegen zijn grenzen aan loopt. Dat komt misschien wel (ik ben geen expert, maar ik voel het aan mijn water) omdat niet alleen hier, maar ook wereldwijd die grenzen decennialang zijn opgezocht en opgerekt. We verkeren in een diepe crisis.


Wat we in Den Haag missen is staatslieden en verbinders die het land weer uit het moeras trekken, het vertrouwen herstellen en zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen een leefbaar bestaan krijgen. Zonder populisten die in het gat springen, zonder superrijken en multinationals die steeds meer geld en macht bijeen graaien, niet een overheid die voor velen de vijand is, geen vluchtelingen die op straat moeten slapen. Met een betaalbaar huis voor iedereen en in ieder geval wat geld om de energierekening te kunnen betalen.

 

Thorbecke

Willem Drees (bron: historiek.net)
 

Zoals James Freeman Clarke ooit zei (ik heb hem al eerder aangehaald): een politicus kijkt naar de volgende verkiezingen, een staatsman naar de volgende generatie. 


De vacature die ik vorig jaar al signaleerde staat nog steeds open. Maar ik vrees dat Rutte toch weer zijn verbanddoos pakt. En een pleister plakt.